Tanácsok

4 éves kor alatt menetiránynak háttal?

2020-04-01 07:05:00

Miként lehet és szabályos biztonságosan autóztatni a gyerekeket? A legjobb gyakorlati alkalmazások, amelyek a KRESZ-szel is összhangban állnak.

Sokáig a vitatott kérdések közé tartozott, hogy négy éves korig a gyerekeket az autóban menetiránnyal megegyezően, vagy azzal ellentétesen kell elhelyezni. (A lányok általában tíz hónapos, míg a fiúk nyolc hónapos korukban érik el a 9 kg-os testsúlyt). Az európai országok közlekedési szabályozása eltér ebben a kérdésben, van ahol a 9 kg alatti gyermekek szállításakor a menetiránynak megfelelő elhelyezést várják el, és van ahol fordítva. Magyarország mindkét megoldást engedi 2010 óta, az előírás pontos szövege a cikk végén szerepel.

Svédországban jogszabály írja elő, hogy a négyéves kor alatti a gyermekeket olyan gyermekbiztonsági rendszerben kell elhelyezni, amelyben a menetiránynak háttal utaznak (szükség szerint a légzsák kikapcsolása mellett). A svédek által képviselt – szakértői vizsgálatokkal is alátámasztott – álláspont szerint közúti baleset esetén a kisgyerekek menetiránynak háttal ülve vannak a legnagyobb biztonságban, mert az ütközéskor fellépő, az emberi testet érő energiát a kisgyerekek gerince így képes a legkisebb károsodással elviselni.

Az előző évtized második felében a brit Vehicle Safety Consultancy Ltd. ugyancsak megvizsgálta a 0–4 éves gyermekek gépjárműben történő elhelyezésének kérdését. A vizsgálat tapasztalatait összegző tanulmány azt támasztotta alá, hogy ha a kisgyerek olyan gyermekbiztonsági rendszerben ül, amelyben a menetiránnyal megegyezően utazik, akkor egy esetleges közúti baleset bekövetkezésekor jelentősen nagyobb a fejet, nyakat és a mellkast érő súlyos sérülések kialakulásának a veszélye. A menetiránynak háttal történő elhelyezés nagyobb védelmet nyújt a számukra. Az előző évtized végén az Európai Bizottság – elismerve a kisgyermekek menetiránynak háttal történő szállításának nagyobb biztonságát – a rövid távú közlekedésbiztonsági feladatok közé sorolta a korábbi európai álláspont felülvizsgálatát és módosítását (Regulation 44.03).

Magyarországon a gyermekbiztonsági rendszerek használatáról szóló rendelkezés (KRESZ 48. §) 2002. január 1-jén lépett hatályba, s az eltelt bő évtizedben több módosításon esett át.

A 2010. január 1. óta hatályos szabályozás az alábbiakat írja elő:

„A gépkocsiban vagy a mopedautóban utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermek – a testsúlyához igazodó kialakítású – gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható.”

„Az első üléshez – a jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban – a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhető be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen megakadályozták.

A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható.”

Az előzőek alapján a hazai szabályozás bizonyos feltételekkel megteremti lehetőséget a gyermekek menetiránynak háttal történő szállítására, ugyanakkor egyéb konkrétumot nem határoz meg az életkorral kapcsolatban.