Jogi nyilatkozat

A www.baleset-megelőzés.hu www.baleset-megelozes.eu valamint www.kreszvaltozas.hu weboldalt (a továbbiakban: honlapot) az ORFK-OBB üzemelteti.

Az Ön adatainak védelme

Ön a honlapunkat természetesen ingyenesen és anélkül használhatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia, de van néhány kivétel. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés ugyanis regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minosülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása elengedhetetlenül szükséges, más adatok (pl. név, születési év) megadása a regisztrációnak nem elofeltétele, csak kérés, bizonyos okkal(pl.nyeremény megküldéséhez). Az ORFK-OBB mint adatkezelo, a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény eloírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük – az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetové, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

Az ORFK-OBB az Ön által szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemu felelosségét kizárja, mert az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Mi magunk és internetes szolgáltatónk törekszünk arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minosüljön,a tudomásunkra jutott információkat üzleti titokként kezeljük. A honlap egyes részei ún. “cookie”-kat használnak – kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngészo programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (Ne feledje, hogy a cookie-k elutasítása esetén egyes weblapok nem muködnek tökéletesen, illetve elofordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.) (A cookie-kal kapcsolatban további információt a http://www.cookiecentral.com címen találhat)

A honlapon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve az ORFK-OBB statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a honlap mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi idot töltenek ott. Az IP-címeket az üzemelteto semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Felelosség

A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegu, az itt elérheto tartalom (ideértve a honlap muködése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekbol eredo közvetlen vagy közvetett károkért – az általunk felhasznált nagy számú forrás rendszeres és folyamatos ellenorzésének lehetetlensége miatt – a ORFK-OBB nem felel. A honlapon nyújtott tanácsadási szolgáltatás keretében közzétett válaszokért és azok bármilyen következményeiért a Primpress semmilyen felelosséget nem vállal. Döntései meghozatala elott a weboldal adatainak használata mellett véglegesen tájékozódjon a forrásnál, az illetékes vezérképviseletnél, vagy autókereskedonél.

A honlap Fórum oldalán található véleményeket az ORFK-OBB nem ellenorzi, ebbol kifolyólag az ott olvasható véleményekért a ORFK-OBB semmilyen felelősséget nem vállal, és amennyiben tudomására jut hogy valamely vélemény vagy hozzászólás harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja és a tartalom elhelyezojétol kára megtérítését követeli. A tartalomért a felelosséget kizárólag az elhelyezo viseli, ugyanakkor valamely véleménynek a honlapra történo elküldésével a felhasználó automatikusan elfogadja, hogy a ORFK-OBB a Fórum rovatban közzétett véleményeket a megadott felhasználói név megjelölésével felhasználja.