Teendők baleset esetén!

2019.01.03. 14:16

A gyorsforgalmi utakon még a leállósávban is életveszélyes tartózkodni.

Köztudott, hogy a közúti közlekedés veszélyes üzem. Általában a gyorsforgalmi utakon (az autópályákon és autóutakon) való közlekedést tartják a legbiztonságosabbnak Európa-szerte, hiszen az egységnyi útszakaszra vonatkozó balesetek száma itt a legalacsonyabb. Ugyanakkor az autópályán és autóúton bekövetkezett balesetek átlagos súlyossági foka kimagasló, hiszen a nagyobb haladási (és ütközéskori) sebesség miatt jóval magasabb a sérülés és halálozás kockázata, amennyiben valaki balesetet szenved.

Magyarország jelenleg mintegy 1 500 km hosszú gyorsforgalmi úthálózattal rendelkezik. A statisztikai adatok hazánkban is azt mutatják, hogy ezeken az utakon általában nagyobb biztonsággal lehet közlekedni, hiszen a forgalmi irányok itt jól el vannak különítve, az ideiglenes tereléseket, útjavításokat és építési területeket leszámítva szemből érkező járműre nem kell számítani, útkereszteződések és vasúti átjárók nincsenek, és a gyalogos közlekedés is tilalmazott.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy a nagy haladási sebesség miatt a legkisebb zavar, óvatlanság, vagy figyelmetlenség nagyon könnyen balesethez, tragédiához vezethet. A gyorsforgalmi utakon az úgynevezett utoléréses balesetek a leggyakoribbak, melyek hátterében a jellemzően a gyorshajtás (különösen, ha a két gépjármű sebessége között nagy a különbség), a követési távolság meg nem tartása, és a figyelmetlenség áll.

Az elmúlt időszakban ugyanakkor több olyan halálos kimenetelű baleset történt, amikor gyalogosan közlekedő személy vesztette életét gyorsforgalmi úton. 2018. december 31-én, azaz Szilveszter este 20 óra 50 perckor okoztak ilyen közúti tragédiát, mely előzménye, hogy az M0 autóút jobb pályatestén, a 39 km szelvény magasságában egy anyagi káros baleset történt, és az érintett személygépkocsi az úttesten keresztben állt meg. Egy 39 éves férfi haladt személygépkocsival a helyszín felé, majd a megrongálódott és az úttesten keresztben álló személygépkocsit észlelve, az álló járműnek való ütközés elkerülése érdekében letért a leállósávra, ahol elütötte az ott gyalogosan tartózkodó, a korábbi balesetben résztvevő személygépkocsi utasát, egy 68 éves nőt. A gyalogos a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A baleset okának vizsgálata szakértő bevonásával megkezdődött.

Minden közlekedőnek tudatában kell lennie azzal, mi a teendő akkor, ha gyorsforgalmi úton közlekedve közúti baleset részesévé válik, vagy járművénél olyan műszaki meghibásodás, illetve egyéb más körülmény (pl. rosszul lét) lépett fel, mely a továbbhaladást meghiúsítja.

Amennyiben az ismertetett esetekben a gépkocsi elhagyása elengedhetetlen, mindenképpen tartsák meg az alábbi tanácsokat:

– Ha tehetik, mindig pihenőhelyen álljanak meg! (kivéve, ha személyi sérülés, vagy halál következik be)

– Amennyiben erre nincs lehetőség, a pihenőhely messze van és azonnali megállás válik szükségessé, a gépjárművet a leálló- vagy szervizsávban állítsák le úgy, hogy valamennyi irányjelzőt (a vészvillogót) kapcsolják be!

– A leállított gépkocsit mindenki haladéktalanul hagyja el, lehetőleg a jobb oldali ajtókat használva!

– Vegyenek fel fényvisszaverő ruházatot, vagy láthatósági mellényt!

– A mentés megkezdéséig, illetve a baleseti felelősség tisztázásáig, s az azt követő esetleges helyszín-elhagyásig mindvégig tartózkodjanak a szalagkorláton kívül!

– Amikor biztonságosan megtehető, helyezzék ki az elakadásjelző háromszöget!

– Ha saját élete, testi épsége veszélyeztetése nélkül megoldható, valamilyen módon próbálja meg felhívni a többi közlekedő figyelmét a balesetveszélyre (pl. nappal integetéssel, sötétben zseblámpával vagy a mobiltelefon fényével)!

– A baleseti felelősség kérdését semmiképpen ne az úttesten vitassák meg, és utasai figyelmét is hívja fel a biztonsági szabályokra!

Amennyiben a bekövetkezett baleset személyi sérüléssel járt, a KRESZ 58. § alapján az érintett jármű vezetője köteles a járművel azonnal megállni, a baleset folytán megsérült, vagy veszélybe került személy részére segítséget nyújtani, és az esetleges további balesetek elkerülése érdekében minden tőle telhetőt megtenni. Személyi sérülés és halál esetén a rendőrhatóságot és a mentőket haladéktalanul értesíteni kell, és a lehetőségekhez képest gondoskodni kell a nyomok megőrzéséről – természetesen csak akkor, ha ezzel a saját életét, testi épségét, egészségét nem veszélyezteti! A hatóság értesítését követően a helyszínt csak az intézkedő rendőr engedélyével szabad elhagyni, és az intézkedésig a vezetőnek szeszes italt fogyasztani tilos.

Végezetül, annak érdekében, hogy az előzőekben leírtakra ne legyen szükség, azaz ne váljanak baleset részesévé a gyorsforgalmi utakon, kérjük, fogadják meg az alábbiakat:

– Mindig tartsák meg a közúti közlekedés szabályait!

– A téli időszakban vezessenek óvatosabban és figyelmesebben, válasszanak nagyobb követési távolságot,

– Haladásuk során tartsanak jobbra, tegyenek eleget a jobbra tartási kötelezettségnek!

– Kövessék a látni és látszani elvet

– Tartózkodjanak a hirtelen fékezéstől, irányváltoztatástól!

– Menet közben ne használjanak kézben tartott mobiltelefont!

– Mindig kapcsolják be a biztonsági övet, és erre figyelmeztessék utasait, utastársait is!

– A leállósávot csak vészhelyzetben vegyék igénybe!

– Ha fáradtak, álljanak meg pihenni!

– A biztonsági övet minden esetben kössék be!

– Ne forduljanak meg és ne végezzenek hátramenetet autópályán!

– Fokozottan figyeljenek a fel- és lehajtóknál!

– Fáradtság esetén feltétlenül tartsanak pihenőt!

 

Hogy mindenki hazaérjen…!

 

Balesetmentes közlekedést kíván az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság!

 

Legfrissebbek