Csak jogszerűen!

2019.02.05. 13:28

A magyar rendőrség sebességellenőrző tevékenysége megfelel a hatályos jogszabályok és belső normák előírásainak.

A police.hu mai közleményében olvasható, hogy több sajtóorgánum állításaival szemben a közlekedésrendészeti ellenőrzések megújuló gyakorlatának adott zöld utat az országos rendőrfőkapitány.

Hangulatkeltő és tárgyi tévedéseket tartalmazó írást jelentetett meg 2019. február 4-én a 24.hu internetes portál „Zöld utat ad a büntetésvadászatnak az országos rendőrkapitány” címmel. A szerző vagy nem olvasta el a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. § (1) bekezdését, vagy rosszindulatúan félreértelmezte azt, és ezért a közterületen elhelyezett térfigyelő rendszerekre vonatkozó szabályozásban meghatározott követelményeket kéri számon a sebességmérést szolgáló kamerák esetén.

Ezzel szemben az említett joghely, azaz a 42. § (1) bekezdés hatályos szövege az alábbi:

„A rendőrség a rendőri intézkedéssel, illetve az ellátott szolgálati feladattal összefüggésben az intézkedéssel érintett személyről, a környezetéről, illetőleg a rendőri intézkedés szempontjából lényeges körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban: felvétel) készíthet.”

A rendőrség 2018 szeptemberében a honlapján tette közzé: az elmúlt időszakban bebizonyosodott, hogy a közlekedők egy része csak addig tartja be a szabályokat, amíg úgy érzi, hogy a hatóság látóterében van, és esetleges mulasztásának elmarasztalás lehet a következménye. Mindezeket mérlegelve a rendőri vezetés úgy döntött, hogy – élve törvényben biztosított lehetőségével – az ellenőrzések metódusában koncepcióváltás szükséges, ezért a balesetekben elhunytak számának csökkentése, tragédiák megelőzése és a jogsértések hatékonyabb visszaszorítása érdekében a jövőben is igénybe vesz minden, a jogszabályok által biztosított eszközt és lehetőséget.

A hiteles tájékoztatás mindenkori alapja a megfelelő, precíz és teljes körű előzetes tájékozódás. A pontatlan, vagy valótlan  jogszabályi helyekre történő utalás, illetve a részinformációkra épített cikkek elferdíthetik a valóságot, félrevezethetik az olvasót, és kedvezőtlen színben tüntetik fel a cikkben érintett szervezetet, vagy személy(eke)t.

Fontos tudni, hogy a rendőrség a hatályos jogszabályoknak és belső normáknak megfelelően alakította ki és végzi nap, mint nap sebességellenőrző- és forgalomfelügyeleti tevékenységét. Az alkalmazott módszerek teljességgel megfelelnek az Európában jellemző alapelveknek és eljárásoknak, a rendőrség a fix és mobil sebességméréseket egyaránt alkalmazza (a section control-ként ismert útszakaszra vonatkozó sebességmérést jelenleg még nem). Az is az európai gyakorlat fontos ismertetője, hogy a fix, azaz állandóan telepített kamerákkal végzett sebességmérések helyszínét általában (de nem minden országban, ill. minden esetben!) táblával jelzik elő, míg a mobil sebességméréseknél jellemzően nem.

Ezen túlmenően az úgynevezett „fedett” sebességmérés is nagyon sok európai ország gyakorlatát képezi (pl. Norvégiában erdőből mérnek, Svájcban jelöletlen műtárgyakban helyezik el a kamerát, az Egyesült Királyságban pedig közúti jelzőtáblák (általában nagyobb méretű tájékoztató táblák) hátoldalára illesztik fel a kamerákat. Erről honlapunkon a korábbiakban az európai gyakorlatot ismertető összefoglaló cikket jelentettünk meg.

A fenti témakörben nyilatkozott kamerák előtt Óberling József r. ezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője, az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság ügyvezető elnöke.

 

 

 

 

 

Legfrissebbek