Hírek

Helyszíni bírság

2010-03-05 12:03:16

A közlekedésbiztonság javítására irányuló átfogó kormányzati program keretében két éve a helyszíni bírság kiszabásával kapcsolatos szabályok is módosultak.

A szabálysértésekről szóló LXIX. törvény a helyszíni bírságolással kapcsolatban a korábbi előírásokhoz képest két fontos változtatást tartalmaz. A módosítás közlekedőket érintő leglényegesebb eleme, hogy 2008 január 01-től emelkedett a helyszíni bírság összege. Ennek megfelelően a helyszíni bírság jelenleg 3000-Ft-tól 20 000-Ft-ig terjedhet.
A másik lényeges változtatás, hogy a tudomásul vett helyszíni bírság befizetésének elmulasztása kizárólag adók módjára hajtható be, a közérdekű munkára történő átváltoztatás lehetősége megszűnt. A helyszíni bírság összegének felemelése már évek óta napirenden lévő kérdés volt. A szigorítás oka, hogy hazánk közlekedésbiztonsága az ezredforduló óta összességében kedvezőtlenül alakult, s a jogkövető járművezetői magatartás terén egyre nagyobb hiányosságok mutatkoztak. Ugyancsak indokként említhető, hogy a helyszíni bírság korábbi összeghatárait még a 90-es évek második felében állapították meg, s a bírság akkori összege (500-Ft-tól 10 000-Ft-ig) az utóbbi években már nem volt képes kellő visszatartó és nevelő hatást kifejtésére.
A helyszíni bírság egyéb, általánosnak tekinthető szabályai lényegében nem változtak. Helyszíni bírság kiszabásának továbbra is csak meghatározott közlekedési szabálysértések esetén van lehetőség, amennyiben az intézkedő rendőr ezen intézkedés mellett dönt, s a szabálysértés elkövetője a helyszíni bírság kiszabását tudomásul veszi.
Nincs lehetőség helyszíni bírság kiszabására pl. ittas vezetés szabálysértés elkövetésekor, vagy közlekedési baleset okozása esetén, még akkor sem, ha az személyi sérüléssel nem járt.
A jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást követően a tudomásul vett helyszíni bírság ellen további jogorvoslattal élni nem lehet. A helyszíni bírság összegének a helyszínen történő megfizetésére továbbra sincs mód. Az intézkedő rendőr minden esetben készpénzátutalási megbízást (postautalványt) ad át az elkövetőnek a helyszíni bírságolást tartalmazó nyomtatvány másolati példányával együtt.
A postautalvány befizetésére 30 nap áll rendelkezésre, ellenkező esetben a bírság adók módjára történő behajtására az illetékes települési önkormányzat jegyzője intézkedik. Amennyiben a szabálysértés elkövetője nem fogadja el a helyszíni bírságolást, vagy a bírság összegét vitatja, abban az esetben a cselekmény körülményeit szabálysértési eljárás keretében tisztázzák
A jogszabály továbbra is lehetővé teszi, hogy gépjárművel elkövetett szabálysértés esetén a helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehessen szabni. Ilyenkor a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartó címére küldik meg a készpénz-átutalási megbízást, s a kiszabott bírság megfizetésére ugyancsak 30 nap áll rendelkezésre. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.