Kreszváltozások

Teherautósoknak

Tehergépkocsikat érintő KRESZ változások

A 2011 január elsejétől bevezetett legújabb Kresz-változás a nehéz-teherautókkal közlekedőket érinti a leginkább. A 7,5 tonna össztömeget meghaladó teherautók ugyanis az autópályákon és autóutakon reggel 6 és este 22 óra között nem előzhetnek és nem haladhatnak összefüggő sorban, ami azt jelenti, hogy a szóbanforgó járműveknek olyan követési távolságot kell tartaniuk, amely lehetővé teszi, hogy közéjük legalább egy hasonló hosszúságú járműszerelvény beférjen. A Budapest környéki útszakaszokon már volt példa hasonló korlátozásokra, de ez mindössze egy körülbelül 150 kilométeres szakaszra vonatkozott, a tiltást táblákkal jelezték, viszont ez már a 3,5 tonnát meghaladó járműveknek is tiltotta az előzést.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerint a szabálymódosításnak két célja van, egyik, hogy eliminálják a kockázatos és balesetveszélyes, a forgalmat lassító kamionos manővereket, valamint megszüntessék a kamionos előzések által okozott torlódásokat.

További újdonság, hogy a módosítást követően a hétvégi kamionstop nem fog vonatkozni a gyógyászati célú gázok szállítását végző, valamint a közüzemi és közérdekű beruházásokhoz használt teherautókra. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amely 2012 január 31-ig jogosítja fel a fenti járműveket a hétvégi közlekedésre.

 

A KRESZ 2011. JANUÁR ELSEJÉTŐL ÉRVÉNYES MÓDOSÍTÁSÁNAK TELJES SZÖVEGE

Korábbi, 2010-es KRESZ módosítás tehergépjárműveket érintő kitételei

A legfontosabb 2010-es változás, hogy a tehergépkocsikra vonatkozó közlekedési szabályok csak a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsik esetében érvényesek [korábban a 2500 kg össztömeg feletti járművekre vonatkoztak]. Így a kisteherautókra, amelyek össztömege nem haladja meg a 3,5 tonnát, lényegében a személyautókra vonatkozó szabályok érvényesek – fontos változás ez például a divatos pick-upok használóinak is, mely autók többségét a tulajdonosaik személyautó funkcióban alkalmazzák.

Korlátozható lett a tehergépkocsik forgalma a települési átkelő szakaszokon, a „Korlátozott forgalmú övezet” jelzőtáblák „Lakott terület kezdete” jelzőtáblával együtt történő kihelyezésével. Ezzel a nagy forgalmú utak települési átkelő szakaszain a teljes lakott területre érvényes forgalomcsillapítás valósítható meg. A megjelölt súlyhatárt meghaladó legnagyobb össztömegű tehergépkocsik ezeken az útszakaszokon nem közlekedhetnek.
Felsoroljuk továbbá a minden közlekedési résztvevőt érintő kresz-változásokat is.

Idézetek a jogszabályból:

Tehergépjárművel előzni tilos táblaAz R. 14. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák:]
„g) „Tehergépkocsival előzni tilos” (33. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton 3500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, valamint vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel, valamint az ezen járművekből és pótkocsiból álló járműszerelvényekkel előzni tilos; ez a tilalom nem vonatkozik kétkerekű motorkerékpár, kétkerekű segédmotoros kerékpár és kerékpár, valamint állati erővel vont jármű és kézikocsi előzésére, továbbá az úttest közepén levő vágányon haladó villamos előzésére;

 

Tehergépkocsival előzni tilos tömeg-korlátozással

 

 

ha a jelzőtáblán számérték is megjelenik (33/a. ábra), az előzés tilalma csak az ezt az értéket meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra és lassú járműre vonatkozik.

 

 

 

 

Az R. 14. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák:]
„r) „Tehergépkocsival behajtani tilos”; a tábla azt jelzi, hogy az útra tehergépkocsival – kivéve a legfeljebb 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegű, zárt kocsiszekrényű tehergépkocsit –, valamint vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos; ha a tábla súlyhatárt is megjelöl, csak az ezt meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű járművel tilos behajtani;”

Környezetvédelmi zónaAz R. 14. §-ának (1) bekezdése a következő z/3. ponttal egészül ki:

„z/3. „Környezetvédelmi övezet (zóna)” (53/e. ábra); a jelzőtábla azt jelzi, hogy a „Környezetvédelmi övezet (zóna) vége” (53/f. ábra) jelzőtábláig az úton (övezetben) a gépkocsik nem közlekedhetnek.

 

Környezetvédelmi zóna tábla kiegészítő táblával

 

 

 

A kiegészítő jelzőtábla jelzi (53/g. ábra) azon környezetvédelmi igazolólaphoz tartozó – a hatósági jelzésen (rendszámtáblán) elhelyezett – matrica színét, amellyel rendelkező gépkocsira a behajtás tilalma vonatkozik.

 

Környezetvédelmi zóna vége tábla A behajtási tilalom alól az út kezelője felmentést adhat. A kiegészítő jelzőtáblán „Kivéve engedéllyel” felirat is elhelyezhető.”

 

 

 

 

Az R. 14. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Ha a „Korlátozott forgalmú övezet” jelzőtáblát a „Lakott terület kezdete”  jelzőtáblával együtt helyezték el, a tilalom hatálya a teljes lakott területre kiterjed.”

Torlódás veszélyre figyelmeztető táblaAz R. 16. §-ának (1) bekezdése a következő z/6. ponttal egészül ki.
[A veszélyt jelző táblák:]

„z/6. „Torlódás” (95/f ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton forgalmi akadályt képezhetnek a feltorlódott járművek;

 

 

 

 

Utirány jelző táblaAz R. 17. §-ának (1) bekezdése a következő v/1. ponttal egészül ki:
[A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők:
]

Útirány jelő tábla„v/1. „Útirány-előjelző tábla” (139/a – 139/b. ábra); a tábla autópályán és autóúton azt jelzi, hogy a megjelölt helységek vagy a megjelölt országok a következő útkereszteződésnél melyik irányban érhetők el;”

 

 

 

Útvonal megerősítő táblaAz R. 17. §-ának (1) bekezdése a következő y/1. ponttal egészül ki:
[A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők:
]

„y/1. „Útvonal-megerősítő tábla” (145/a. ábra); a tábla autópályán és autóúton az út számát, a táblán megjelölt települések távolságát (km mértékegységben) jelzi, továbbá az útcsatlakozások távolságát is jelezheti;”

Az R. 26. §-a (1) bekezdésének bevezető szövege és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„[(1) Az egyes járművekkel – ha e rendelet másként nem rendelkezik – legfeljebb a következő sebességgel szabad közlekedni:]
a) személygépkocsival, motorkerékpárral, 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival
aa) autópályán 130 km/óra,
ab) autóúton 110 km/óra,
ac) lakott területen kívül egyéb úton 90 km/óra,
ad) lakott területen 50 km/óra,”

A tehergépjárművek sokszor akadályozzák a forgalom dinamikus áramlását

Az R. 26. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egyes járművekkel – ha e rendelet másként nem rendelkezik – legfeljebb a következő sebességgel szabad közlekedni:
]
„d) teherszállításra kialakított motoros triciklivel, elromlott járművet vontató gépjárművel, segédmotoros kerékpárral, lakott területen kerékpárral 40 km/óra”,

Az R. 26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a „Sebességkorlátozás” jelzőtábla lakott területen 50 km/óránál, lakott területen kívül 90 km/óránál nagyobb sebességet jelez, személygépkocsival, motorkerékpárral és a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival legfeljebb a jelzőtáblán megjelölt sebességgel szabad közlekedni.”

Az R. 37. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Autópálya és autóút úttestjén – a forgalmi okból szükséges megállást kivéve – megállni tilos. Tilos a leállósávon megállni vagy várakozni, kivéve ha:
a) műszaki meghibásodás miatt a jármű továbbhaladásra képtelen;
b) a jármű a forgalmat ellenőrzi;
c) a jármű útfenntartást, úttisztítást végez;
d) a jármű, a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy a műszaki meghibásodásának elhárítását végzi;
e) a jármű a megkülönböztető jelzést adó berendezését működteti.”

Az R. 37. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A leállósávon – ha a közúti jelzésekből más nem következik – csak a b)-e) pontban meghatározott járművek és a forgalmi sávokban folyamatosan haladó járművek közé besorolni kívánó járművek haladhatnak. A leállósávon álló, a forgalmat ellenőrző járművet úgy kell elhelyezni, hogy az kellő távolságból észlelhető legyen. A leállósáv igénybevételére jogosultaknak a feladatuk ellátását követően a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyniuk a leállósávot.”

Az R. 39. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad. A vasúti átjáró megközelítésekor, illetve a vasúti átjárón történő áthaladás során eleget kell tenni a vasúti átjáró biztosítására szolgáló közúti jelzéseknek.”

Az R. 39/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Lakó-pihenő övezetbe – a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő területre – csak a következő járművek hajthatnak be:]
„b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,
c) az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,”

 

A KRESZ változás teljes szövege Magyar Közlöny 2009. 185. számában található, amely erre a linkre kattintva letölthető. A 45257 számozású oldaltól olvashatók a módosult KRESZ szabályok.